Liv og kræft - old

Denne hjemmeside har til formål at oplyse og inspirere til livet med eller efter en kræftsygdom. Den er udarbejdet af fagfolk med perspektiver fra patienter.

Forstå mere om 4 af de hyppigste følgevirkninger efter kræft - træthed, smerte, psykisk påvirkning og hukommelse og koncentrationsbesvær - og hør patienter fortælle om deres erfaringer.

Få viden om, hvordan kræftsygdommen generelt kan påvirke hverdagen og det sociale liv, og hvad man kan gøre, når man er færdig med behandlingen. Få inspiration til, hvordan du håndterer din hverdag med anvisninger til mentale øvelser og fysisk træning og få redskaber og links, der kan hjælpe dig.

Hjemmesiden kan bruges som et arbejdsredskab og opslagsværk du kan vende tilbage til, når du har brug for viden og støtte i din proces. Del også gerne hjemmesiden med dine pårørende.